Mock Trial Program

Partnerske škole

Mock Trial Projekat (MT Projekat) se implementira u četiri srednje škole (dvije u Sarajevu i dvije u Banjoj Luci). Partnerske srednje škole u Sarajevu su: Druga gimnazija i Prva Bošnjačka gimnazija, a u Banjoj Luci to su Srednjoškolski centar „Gemit Apeiron“ i Opća gimnazija katoličkog školskog centra "Bl.Ivan Merz".


Mock Trial Program

NCSC

Projekat implementira Nacionalni centar za državne sudove - Ured u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava BiH (YIHR BiH). NCSC je neovisna nevladina organizacija posvećena razvoju kapaciteta sudova. kroz konsultovanje, istraživački rad, informiranje i edukaciju.


Mock Trial Program

INL

Projekat finansira INL - Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD. Posvećen je borbi protiv kriminaliteta pomažući vladama drugih država da izgrade efikasne pravosudne institucije koje se suprotstavljaju transnacionalnom kriminalu.


Cilj Mock Trial projekta

Mock Trial Projekat ima za cilj unaprijediti znanje učenika o njihovim pravima unutar bosanskohercegovačkog pravosudnog sistema. Kroz aktivnosti sekcije o pravosudnom sistemu BiH, učenici će steći vještine koje će im biti korisne u nastavku školovanja, kao i u karijeri. Projekat implementira Nacionalni centar za državne sudove - Ured u Bosni i Hercegovini. Projekat finansira INL - Ured (biro) za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ministarstva vanjskih (inostranih) poslova SAD