RASPORED
Datum Lokacija Sadržaj
12.09.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Modul 1 sekcije o pravosudnom sistemu BiH
18.09.2018. Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Banja Luka Modul 1 sekcije o pravosudnom sistemu BiH
19.09.2018. Druga gimnazija Sarajevo Modul 1 sekcije o pravosudnom sistemu BiH
20.09.2018. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo Modul 1 sekcije o pravosudnom sistemu BiH
19.09.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Modul 2 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
25.09.2018. Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Banja Luka Modul 2 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
26.09.2018. Druga gimnazija Sarajevo Modul 2 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
27.09.2018. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo Modul 2 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
26.09.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Modul 3 sekcije o pravosudnom sistemu BiH
03.10.2018. Druga gimnazija Sarajevo Modul 3. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
04.10.2018. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo Modul 3. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
02.10.2018. Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Banja Luka Modul 3. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
03.10.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Modul 4. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
09.10.2018. Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Banja Luka Modul 4 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
10.10.2018. Druga gimnazija Sarajevo Modul 4 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
11.10.2018. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo Modul 4 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
10.10.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Modul 5 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
16.10.2018. Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Banja Luka Modul 5 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
17.10.2018. Druga gimnazija Sarajevo Modul 5 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
18.10.2018. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo Modul 5 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
17.10.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Modul 6 Sekcije o pravosudnom sistemu BiH
23.10.2018. Banja Luka Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Modul 6. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
24.10.2018. Druga gimnazija Sarajevo Modul 6. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
25.10.2018. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo Modul 6. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
24.10.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Modul 7. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
30.10.2018. Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Banja Luka Modul 7. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
31.10.2018. Druga gimnazija Sarajevo Modul 7. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
01.11.2018. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo Modul 7. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
31.10.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Posjta sudu
05.11.2018. Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Banja Luka Posjeta sudu
06.11.2018. Druga gimnazija Sarajevo Modul 8. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
07.11.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Modul 8. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
08.11.2018. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo Modul 8. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
09.11.2018. Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Banja Luka Modul 8. sekcije o pravosudnom sistemu BiH
23.11.2018. Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Banja Luka Intra-muralno takmičenje simulacije suđenja
24.11.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Intra-muralno takmičenje simulacije suđenja
13.11.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Posjeta tužilaštvu
23.11.2018. Srednjoškolski centar "Gemit Apeiron" Banja Luka Intra-muralno takmičenje
24.11.2018. Opća gimnazija KŠC "Bl. Ivan Merz" Banja Luka Intra-muralno takmičenje
01,12,2018. Druga gimnazija Sarajevo Intra-muralno takmičenje
08.12.2018. Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo Intra-muralno takmičenje simulacije suđenja
16.12.2018 Hotel "Garden City" Konjic Finalno Mock Trail takmičenje simulacije suđenja
 
RADNI ZADACI
Datum Dokument Opis dokumenta Download
21.09.2018. Modul 1 - Državno uređenje i sudovi u BiH.pptx Modul 1 PPT prezentacija Državno uređenje i sudovi u BiH Preuzmi
21.09.2018. Modul 2 - Javni govor.pptx Modul 2 PPT prezentacija Javni govor Preuzmi
21.09.2018. MT Modul 1 Domaci zadatak-converted.pdf Modul 1 Domaći zadatak Preuzmi
21.09.2018. Modul 1 Grafički prikaz pravosudnog sistema BiH.pdf Grafički prikaz i analiza pravosudnog sistema BiH Preuzmi
21.09.2018. MT Modul 2 Domaći zadatak.pdf Modul 2 Domaći zadatak Preuzmi
21.09.2018. MT rječnik pravnih pojmova.pdf MT Rječnik pravnih pojmova Preuzmi
27.09.2018. Uloge subjekata u krivičnom postupku u BiH.pdf Modul 3 - Uloge subjekata u krivičnom poostupku u BiH Preuzmi
27.09.2018. Član 283. KZ BD.pdf Krivični zakon BD - Razbojništvo Preuzmi
28.98.2018. Modul 3 Pitanja o hipotetičkom slučaju.pdf Modul 3 Domaći zadatak - pitanja o hipotetičkom slučaju Preuzmi
28.09.2018. Modul 3 Primjer za vježbu.pdf Modul 3 - Primjer za vježbu Preuzmi
05.10.2018. Modul 4 Osumnjičeni i optuženi.pdf Položaj osumnjičenog i optuženog u krivičnom postupku Preuzmi
05.10.2018. Modul 4 Besplatna pravna pomoć.pdf Modul 4 - Besplatna pravna pomoć Preuzmi
05.10.2018. Modul 4 Pravila simulacije suđenja-converted.pdf Modul 4 Pravila simulacije suđenja Preuzmi
05.10.2018. Modul 4 Primjer za vježbu.pdf Modul 4 - Primjer za vježbu Preuzmi
15.10.2018. Modul 5 - Faze istražnog postupka.pdf Modul 5 - Faze istražnog postupka Preuzmi
15.10.2018. Modul 5 - Primjer za vježbu.pdf Modul 5 Primjer za vježbu Preuzmi
15.10.2018. Modul 5 - Primjer za vježbu 2.pdf Modul 5 Primjer za vježbu 2 Preuzmi
15.10.2018. Modul 5 - Primjer optužnice.pdf Modul 5 Primjer optužnice Preuzmi
22.10.2018. Modul 6 - Faze glavnog pretresa.pdf Modul 6 - Faze glavnog pretresa Preuzmi
30.10.2018. Modul 7 - Vođenje direktnog i unakrsnog ispitivanja.pdf Modul 7 - Direktno i unakrsno ispitivanje Preuzmi
30.10.2018. Modul 7 - Primjer za vježbu.pdf Modul 7 - Primjer za vježbu Preuzmi
30.10.2018. Modul 7 - Faza saslušanja.pptx Modul 7 PPT prezentacija - faza saslušaja Preuzmi
02.11.2018. Spisi hipotetičkog slučaja intra-muralno takmičenje.pdf Spisi hipotetičkog slučaja za Mock Trial intra-muralno takmičenje Preuzmi
05.11.2018. Modul 8 Poseban postupak prema maloljetnicima.pdf Modul 8 Poseban postupak prema maloljetnicima Preuzmi
05.11.2018. Modul 8 Dužnosti sudije za maloljetnike-converted.pdf Modul 8 -Dužnosti sudije za maloljetnike Preuzmi
05.11.2018. Modul 8 Faze posebnog postupka prema maloljetnicima i sankcije.pdf Modul 8 - Faze posebnog postupka prema maloljetnicima i sankcije Preuzmi
05.11. 2018. Tok Mock Trial simulacije suđenja.pdf Tok Mock Trial simulacije suđenja Preuzmi