Modul 8 – Prijedlozi i vrste ispitivanja

Kako bi strane u sudskom postupku mogle ostvariti interese koje zastupaju, potrebno je da u toku glavnog pretresa predlažu određene radnje suda koje će ih dovesti do željenog rezultata. Zbog toga je bitno da studenti prava nauče pravilan način i vrijeme podnošenja usmenih prijedloga na glavnom pretresu, kao i pobijanja prijedloga suprotne strane. Studenti će […]

Modul 7 – Čitanje optužnice i podnošenje prigovora i prijedloga na glavnom pretresu

Glavni pretres počinje čitanjem optužnice. To je pokazatelj njenog značaja za sami postupak, čak i prije početka glavnog pretresa, jer je kvalitetno formulisana optužnica temelj krivičnog gonjenja počinioca krivičnog djela i osnov na kojem se zasniva slučaj tužilaštva. Da bi optužnica bila potvrđena, potrebno je ispuniti važne materijalne i proceduralne uvjete. Studenti će u okviru […]

Modul 6 – Sudski postupak i dokazi

Modul 6 je posvećen upoznavanju studenata sa “pravilima igre” u sudskom postupku. Za pravnike u krivičnim postupcima pravila igre su sadržana u Zakonima o krivičnom postupku koji su na snazi u BiH. S obzirom na to da ih ima više, potrebno je da se upoznaju sa njihovim sličnostima i razlikama, kako bi razumjeli njihovu primjenu […]

Modul 5 – Organizacija, sadržaj i izlaganje: Prezentacije TED Tipa

Nakon što su unaprijedili vještine javnog govora kroz aktivnosti Modula 4, student će u okviru Modula 5 posvetiti više pažnje sadržaju izlaganja i najboljim metodama pripreme za prezentacije. Studenti će gledati uspješne prezentacije TED govornika i bilježiti najkorisnije dijelove, a zatim pokušati da prenesu  praksu ono što su zapazili kroz prezentacije kolegama. Studenti će dobiti […]

Modul 4 Javni govor

Svi mladi pravnici, pored teoretske podloge i sposobnosti pravne analize, trebaju razvijati i vještine javnog govora kako bi bili uspješni u sudnici. Snaga argumenta u velikoj mjeri zavisi od samopouzdanja i uvjerljivosti govornika. Nesigurnost i nespremnost pred sudom često dovodi do gubitka interesovanja i umanjuje šanse za dobijanje željene presude, uprkos detaljnoj pripremi i napornom […]

Modul 3 – Sudski sistem Bosne i Hercegovine i etika

Kako bi se ostvarila vladavina prava, nije dovoljno samo da se sudi po zakonu, nego i da svaki aspekt funkcioniranja pravosuđa djeluje u skladu sa etičkim propisima i u duhu pravde. Pored poznavanja strukture i organizacije pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, izuzetno je bitno da studenti prava razumiju i pravila ponašanja, kao i etički kodeks […]

Modul 2 – Temelji pravde i implicitne predrasude

Bez obzira na to što predstavnici pravosudnih organa predstavljaju jednu neovisnu granu vlasti treba da postupaju po zakonu i pravdi, ipak ne smijemo zanemariti činjenicu da se radi o pojedincima koji nose svoje individualne stavove i uvjerenja, kao i implicitne predrasude na koje ne mogu svjesno utjecati. Zbog toga je bitno da svi pravni praktičari […]

Modul 1 – Upoznavanje i vještine javnog govora

Nastavu u okviru SLP projekta na partnerskim pravnim fakultetima započinjemo međusobnim upoznavanjem i pregledom sadržaja kliničke nastave o vještinama zastupanja. Studenti će imati priliku da saznaju koje tematske oblasti će biti u fokusu njihovog rada, kao i da se upoznaju sa praktičnim metodama podučavanja koje će se primjenjivati. Na ovaj način će razumjeti prirodu, svrhu […]

Da li imaš predrasude?

Predrasude se u društvu generalno posmatraju iz negativnog ugla, i rijetki pojedinci su spremni priznati da imaju predrasude bilo koje vrste. S obzirom na važnost njegovanja tolerancije i borbe protiv diskriminacije, sva pažnja je usmjerena na otklanjanje vanjskih uzročnika predrasuda, tako da većina ljudi smatra  da sa sigurnošću može tvrditi kako nema predrasude. Međutim naučna […]

SLP projekat – Značaj praktičnih metoda učenja

Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH dvogodišnji je program sa ciljem jačanja praktičnoga znanja na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini. Nastava na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini (BiH) prvenstveno se fokusira na usvajanje teorijskog znanja i oslanja se na predavanja kao primarni metod nastave. U značajno manjoj mjeri studenti se podučavaju praktičnim […]