Održana završna simulacija suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U partnerskoj saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Nacionalni centar za državne sudove - Ured u BiH je 11.03.2019 g., u velikoj sudnici Kantonalnog suda u Sarajevu, organizovao završnu simulaciju suđenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nastava u sklopu SLP projekta na Pravnom fakultetu u Sarajevu započela je u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine, a obuhvatila je gostovanje praktičara stručnjaka, posjete sudovima i interesantna predavanja o etici, javnom govoru, te fazama krivičnog postupka, sažetim u 15 modula kurikuluma.

Posljednji modul je ujedno i navedena završna simulacija suđenja u kojoj su studenti prošli kroz glavni pretres od početka do kraja, te na taj način demonstrirali stečena znanja sudskom vijeću koji su činile sudinica Adisa Zahiragić, tužiteljica Sabina Sarajlija, te advokatica Irisa Čevra.

Po završetku suđenja, studentima su dodijeljeni certifikati. Utiske studentata o učešću u SLP projektu, možete pronaći na linku: SLP projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta UNSA

 

Galerija fotografija    Povratak na novosti