Mock Trial sekcija u očima polaznika…

“Na osnovu broja časova, odnosno po završetku Modula III, napravila bih retrospektivu uz svoje lično mišljenje na dosadašnji tok projekta.

Uzimajući u obzir kompleksnost tematike samog projekta, poseban naglasak bih stavila na predavače/profesore koji nas na profesionalan i interaktivan način uvode u istu, pomenutu tematiku – obrađivanje i rješavanje fiktivnih/imaginarnih predmeta, uočavanje grešaka, te simulacija samog postupka dodjeljivanjem uloga svakom članu grupe.

I za kraj, ono što bih ja, kao i ostali članovi grupe sa sigurnošću izdvojila kao ono najkorisniije i najzanimljivije su upravo posjete službenih lica institucija RS koji nam u vidu prakse predstavljaju sistem rada i postupanja na osnovu njihovog dugogodišnjeg iskustva.”

  • Polaznica Mock Trial sekcije u Srednjoškolskom centru Gemit Apeiron” Banja Luka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *