Učenici Druge gimnazije Sarajevo o Mock Trial programu

„Tokom vikenda (2. i 3. februar 2019. godine) učenici Druge gimnazije imali su priliku da učestvuju u MOCK trial takmičenju u prostorijama hotela Garden city, u Konjicu. Projekat je obuhvatio 2 škole iz Sarajeva i  2 iz Banja Luke. Prvi dan su prisustvovali edukaciji o samom procesu suđenja, te su radili sa tužiocima i advokatima […]

Mock Trial iskustvo u očima buduće pravnice

“Od samog početka bila sam veoma zainteresonava za učestvovanje u ovakvoj vrsti projekta iz razloga što ću školovanje nastaviti na pravnom fakultetu. Mock Trial projekat mi je omogućio da kroz stečeno teoretsko znanje doživim i kako to izgleda u praksi s obzirom da se tim planiram baviti u budućnosti. Sa finalnog takmičenja koje se održalo […]

Osvrt na intra-muralno takmičenje Mock Trial projekta učenika Opće gimnazije KŠC “Bl.Ivan Merz” Banja Luka

U subotu, 24.11.2018 imala sam priliku da budem dio natjecanja i simulacije suđenja u prostorijama KŠC-a Banja Luka, u ulozi tužioca. Slušajući prvu grupu, bila sam oduševljena glumom mojih prijatelja i tokom suđenja. Tokom igranja moje uloge tužioca, bila sam uzbuđena, ali i svjesna da moram ispuniti jasne uslove i zadatak. Sudije su bile odlične […]

Učenici Opće gimnazije KŠC “BL. Ivan Merz” Banja Luka u posjeti tužilaštvu

Učenici Opće realne gimnazije „Blaženi Ivan Merz“ Banja Luka imali su priliku  13.11.2018. godine posjetiti Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci. Zajedno sa profesoricom Marianom Sedić, kroz prostorije tužilaštva provela ih je tužiteljica Sanja Guzina. Učenici su imali priliku posjetiti prostoriju za saslušavanje optuženih, arhivu mnogobrojnih krivičnih prijava i dijela te ćelije gdje su osumnjičeni […]

Iz učionice u sudnicu

Dana 31.10.2018. godine, učenici Opće gimnazije „Blaženi Ivan Merz“posjetili su Osnovni sud u Banjoj Luci. Učesnici Mock Trial projekta u prisustvu profesorice Mariane Sedić i Andreane Kovačević imali su priliku upoznati se sa sistemom rada jedne od najvažnijih institucija pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Sudija Svetozar Bajić srdačno je dočekao učenike i profesore te ih […]

Učionica postaje sudnica na dan

Učesnici Mock Trial projekta u srednjim školama u Sarajevu i Banjoj Luci u sklopu nastave uče na interaktivan i praktičan način. Pored predavanja profesora i njihovog aktivnog rada kroz vježbe, učenici također imaju priliku da uče direktno od pravnih praktičara (sudija, tužioca i advokata). Kao gostujući predavači, praktičari učenicima daju neposredan uvid u svakodnevni rad […]

Mock Trial iskustvo učenika u Sarajevu

“Mock Trial veoma je interesantan projekt, koji nam da je priliku da na zanimljiv način naučimo kako funkcionira pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. Tokom simulacije suđenja, imali smo priliku da vježbamo javni govor i stičemo kompetencije da samouvjereno, u skladu sa propisanom procedurom uspješno odglumimo ulogu tužitelja, sudije i advokata.” – Učenica Druge gimnazije Sarajevo, […]

Šta sam naučio iz 10 Mock Trial časova?

Već pet srijeda je bilo rezervisano za Mock Trial. Kroz ovih 5 dvočasa, naučio sam mnogo toga o pravosudnom sistemu BiH. Mnoge nepoznate stvari koje sam svakodnevno slušao na vijestima postale su mi jasnije. Posebno bih pohvalio naše dvije profesorice, koje nam vrijedno svake srijede, taj 8. i 9. čas prave ugodnu i radnu atmosferu. […]

Mock Trial sekcija u očima polaznika…

“Na osnovu broja časova, odnosno po završetku Modula III, napravila bih retrospektivu uz svoje lično mišljenje na dosadašnji tok projekta. Uzimajući u obzir kompleksnost tematike samog projekta, poseban naglasak bih stavila na predavače/profesore koji nas na profesionalan i interaktivan način uvode u istu, pomenutu tematiku – obrađivanje i rješavanje fiktivnih/imaginarnih predmeta, uočavanje grešaka, te simulacija […]