SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci postoje mnogobrojne klinike, a klinika ,,Vještine zastupanja u sudskom postupku” je jedna od najboljih iako je ovo prvi put da se realizuje. Prije svega ona omogućava i podstiče aktivno učestvovanje studenata u radu, a u tome im pomažu najveći stručnjaci u zemlji koji svoja iskustva nesebično dijele. Iskoristila […]