SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci postoje mnogobrojne klinike, a klinika ,,Vještine zastupanja u sudskom postupku” je jedna od najboljih iako je ovo prvi put da se realizuje. Prije svega ona omogućava i podstiče aktivno učestvovanje studenata u radu, a u tome im pomažu najveći stručnjaci u zemlji koji svoja iskustva nesebično dijele. Iskoristila bih ovu priliku da se zahvalim NCSC-u, INL- Uredu za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a, profesorici Dr Ivanki Markovic, prof. Dr Milijani Buha, specijalnom tužiocu Republickog tužilastva Republike Srpske Miodragu Bajiću, sutkinji Vrhovnog suda Republike Srpske Danieli Milovanović i advokatici Jadranki Ivanović na nesebičnom trudu koji su uložili u nas i bezuslovnoj pomoći. Nadam se da je ovo početak nove tradicije na Pravnom Fakultetu u Banjoj Luci.
– Biljana Šormaž –
Pravna klinika “Vještine zastupanja u sudskom postupku” predstavlja izuzetno značajan pomak u neformalnom obrazovanju. Tokom nekoliko mjeseci pohađanja ove klinike imali smo priliku da se upoznamo sa samim tokom jednog sudskog postupka. Radeći sa sudijom, tužiocem i advokatom, mogli smo da iz prve ruke naučimo ko je i za šta nadležan u sudskom postupku, kako postupak počinje, redosljed radnji koje se preduzimaju. Što je još bitnije, interaktivnim radom smo razvijali svoje vještine koje su od značaja za sudski postupak, naučili smo napisati optužnicu, odgovore odbrane, ulagati prigovore, izložiti uvodnu i završnu riječi i ostalo važno za ovu oblast prava. Sve to je ozvaničeno simulacijom suđenja, gdje smo mogli da pokažemo znanje koje smo stekli. Smatram da je ovo odlična prilika za studente prava, jer je praktičan dio nastave od izuzetne važnosti i sva naučena teorija na neki način gubi smisao, ako nemamo priliku da je primijenimo. Kada na neke stvari potrošimo vrijeme, shvatimo da smo ga mogli i bolje iskoristiti. Ova klinika je ipak jedna od onih stvari, na koju vrijeme vrijedi potrošiti.
– Jelena Vučić-
Pravna klinika – vještine zastupanja u krivičnom postupku, iskustvo je od velikog značaja za svakog studenta koji ima ambiciju da se jednog dana bavi sudijskim, advokatskim ili tužilačkim zanimanjem. Kroz rad sa pet stručnjaka u svojim oblastima (pravnici teoretičari i praktičari) stekli smo znanja koja su od neprocjenjivog značaja za našu buduću karijeru, te bili u prilici da bar na kratko krivični postupak sagledamo u prvom licu iz ugla tužioca, sudije i advokata. Nadam se, ali i vjerujem da će ovaj projekat postati tradicija na Pravnom fakultetu u Banjaluci, te da će i mlađe kolege moći i željeti da iskoriste sve blagodeti koje je ovaj oblik angažovanja donio svima nama koji smo u akademskoj 2018/19 godini bili polaznici Klinike.
– Momčilo Močević –
Mnogo puta smo čuli kako je teorija bez praktičnog rada nedovršeno poglavlje studiranja, stoga informacije i znanja bez stvarne primjene teško mogu prerasti u vještinu. Smatram da je od velike važnosti povezati teoriju i praktičan rad jer disbalans okrnjuje obrazovanje. Studenti moraju znati na kojem terenu se nalaze, moraju znati prepoznati neke stvari i moraju se znati konačno opredjeliti u koji će segment ovog širokog zvanja krenuti. Sa zadovoljstvom mogu da kažem kako nam je ova Klinika upravo to i omogućila. U proteklih nekoliko mjeseci kroz rad sa izuzetnim poznavaocima materijalnog i procesnog krivičnog prava profesorima dr Ivankom Marković i dr Milijanom Buha, te sa advokatom Jadrankom Ivanović, tužiocem Miodragom Bajićem i sudijom Danielom Milovanović, stekli smo široka znanja koja će nam biti od velike pomoći na daljem putu obrazovanja i usavršavanja. Na kraju ovog kliničkog obrazovanja mogu da kažem da sam jako ponosna što sam bila dio prve generacije polaznika. Nadam se da će ovaj projekat zaživjeti na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci i da će i buduće generacije imati priliku da učestvuju.
– Bojana Drakulić –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *