Utisci studenata Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2019/2020

Objavljeno u kategoriji: Mostar

Lejla Perva

Izrazito mi je drago što sam imala mogućnost da učestvujem u projektu Pravna klinika ‘Vještine zastupanja u sudskom postupku”. Kroz ovu obuku usvojila sam nova znanja i vještine posebno u dijelu  zastupanja u krivičnom postupku. Sama posjeta Općinskom sudu u Mostaru i praćenje glavnog pretresa mi je pomoglo da razumijem osnovne proceduralne postupke koji se provode za vrijeme suđenja. Klinika koju sam pohađala mi je pomogla da cjelokupno stečeno znanje koje sam sticala na fakultetu primjenim na simulacionom suđenju, koje smo održali u okviru programa. Ovim putem dala bi sve preporuke i pozvala buduće generacije da se aktivno uključe u rad Klinike, jer samo na taj način možemo doprinjeti ličnom usavršavanju. Istakla bih posebno ljubaznost profesora i predavača koji su u svakom momentu bili na raspolaganju i pomagali nam u svim fazama pohađanja klinike.

 

Edina Spiljak

Način učenja kroz Pravnu kliniku je nešto što se meni mnogo dopalo od samog početka i smatram da je učenje i spoznaja materije na ovakav način bolja nego od slušanja samih predavanja.  Prije nego što je započelo vanredno stanje, imali smo mogućnost ići na suđenja te pratiti cjelokupan događaj i osjetiti i taj adrenalin. Upoznavanje sa samim sudskim postupkom veoma je doprinijelo da se bolje upoznamo sa ovom granom prava. Iako je klinika bila online, ipak smo uspjeli sve to da realizujemo na najbolji mogući način. Razne prezentacije, govori stručnih osoba kao tužioca i advokata mi je pomoglo da shvatim materiju koja mi je do tada bila „samo“ poznata.  Smatram da je mnogim studentima, kao i meni bio najveći strah javni govor, međutim kroz ovakav način obrazovanja, uspjela sam savladati tremu i javni govor mi se dosta poboljšao. Posebna zahvala pripada doc. Dr. Denisu Pajić i v.ass.mr. Sunčici Hajdarović zbog njihovog približavanja materije studentima i truda da budemo u ovoj grani prava što bolji. Veoma mi je drago što sam bila učesnik ovakve aktivnosti i nadam se da će se nastaviti.

Dinela Hamzić

Sudjelovanje u SLP-u projektu mi je bilo predivno i korisno iskustvo. Dosta toga sam naučila učešćem u Pravnoj klinici što će mi biti korisno u daljem obrazovanju i poslu kojim se želim baviti. S obzirom na situaciju koja je nastala vezano za virus Covid-19, cjelokupna nastava na Klinici se odvijala online. Budući da smo prvi učesnici koji su nastavu pratili online, nam je bilo malo teže nego prethodnim generacijama, ali naši profesori i praktičari su uspjeli prenijeti nam znanja da savladamo osnovne elemente i tehnike učestvovanja u krivičnim postupcima pred sudom. Pravna klinika mi je pomogla da savladam tremu od javnog govora. U svojim izlaganjima smo bili vremenski ograničeni. Profesori su od nas tražili da pričamo o sebi, o TED prezantacijama koje smo pogledali, također smo posjetili Kantonalni i Općinski sud u Mostaru pa smo pričali i o tom iskustvu. Prije nego što se obustavila nastava, uspjeli smo posjetiti sudove. Posjeta sudovima je također jedno pozitivno iskustvo, jer smo tako vidjeli kako se odvijaju sudski postupci. Sve ono što smo učili na predavanjima, primjenjivali smo na Pravnoj klinici. Stekli smo dosta praktičnih vještina kao npr. pisanje optužnice, ispitivanje svjedoka, ulaganje prigovora itd. Rad s praktičarima nam je također pomoglo, jer smo na taj način stekli znanja sa aspekta i tužilaštva i odbrane. Preporučila bih svima da se prijave. Stekla sam znanje koje se nije moglo steći tokom redovne nastave.

 

Amna Mustafić

Pravna klinika “Vještine zastupanja u sudskom postupku” je jedno jako lijepo iskustvo za mene i od velikog značaja za moje buduće studiranje i karijeru. Stekli smo različita znanja i vještine i imali priliku da vidimo kako krivični postupak izgleda iz perspektive tužioca, sudije, advokata, pa čak i svjedoka. Klinika nam je omogućila da teoriju koju smo do sada naučili, povežemo sa praktičnim radom, te na taj način mnogo bolje savladamo materiju koja će biti značajna u zanimaju kojim ćemo se jednog dana baviti. Kada smo bili obaviješteni da će se nastava zbog trenutne situacije održavati online, prvo smo pomislili na to šta će se desiti sa Klinikom. Međutim, unatoč svim okolnostima, uspjeli smo održati časove, pa čak i simulaciju suđenja online. Mislim da je svako od nas mnogo napredovao od početka pa do kraja ove Klinike,  a stručnjaci iz prakse i profesori našeg fakulteta su nam nesebično dijelili savjete i proširili naše teorijsko znanje. Nadam se da će i mlađe generacije našeg fakulteta biti u mogućnosti i imati želju da iskoriste ovakvu priliku, a od mene imaju tople preporuke.

 

Azra Opijač

Pravna klinika “Vještine zastupanja u krivičnom postupku” predstavlja jedno osvježenje u mom obrazovanju, s obzirom da je skoro sve svedeno na učenje onoga što je napisano u knjigama. Rijetko imamo prilike da ono naučeno iskoristimo i u praktičnom radu. Kroz ovu kliniku stekli smo odredjene sposobnosti koje možemo iskoristiti i u praksi. Prije svega smo radili na održavanju javnih govora kroz TED prezentacije i zaista smo se oslobodili straha od javnih nastupa, što se moglo i primijetiti- kroz svaki novi govor bili smo sve slobodniji i održavali bolju komunikaciju. Kroz rad sa tužiocima i advokatima kao i odlascima u sudove, vidjeli smo kako to zapravo izgleda jedan sudski postupak. Naučili smo kako se piše optužnica, prijedlog za opoziv sudije, kao i razni drugi prijedlozi, naučili ulagati prigovore, pisati uvodne i završne riječi advokata/tužioca itd. Na kraju kroz pripremanje završne simulacije, osjetili smo kako je to biti advokat/tužilac i koliko se napora ulaže u ove poslove, te kako ih jedna propuštena činjenica, informacija ili loše preformulisana rečenica može koštati. Pravnici zaista moraju biti dobri sa riječima. Svakome bih preporučila da pristupi ovoj klinici jer je vrijedno uložiti svoje vrijeme u nju.

 

Almedina Kljako

Ja vjerujem i znam da nam je ovaj virus poremetio dosta toga. Poremetio nam je tempo života, jednostavno život je stangirao. Sve što smo mislili da će proći i završit lagano, zapravo ili nije počelo ili prolazi usporeno. A u svoj toj agoniji, kada će sve to završit, nešto je prošlo kao treptaj oka. Prošlo je 15 detaljno analiziranih i uspješno odradjenih modula. Već od prvog časa naše vannastavne aktivnosti koja je još održana u učionici i koja je ostavila takav dojam na mene pomislila sam, ne samo ja, nego i moje kolege, zašto dopustiti da jedan obični virus zaustavi nas da radimo na tome da budemo bolji? Da nas uvede u to nešto čime ćemo se sutra većina nas baviti? Da znamo sutra kako se treba ponašati u sudnici i kakav je tok postupka bez konfuznog propitivanja nekog drugog. Tako, po dogovoru nas-studenata i naših profesora doživjela sam jedno predivno iskustvo koje je ostavilo takav trag na mene da me naučilo da budem ambiciozna i zainteresovana za neke druge stvari. Da kada držim govor da gledam uspravno i pravo sa puno uvjerenosti i smirenosti, a ne straha i nervoze koja je bila prisutna prije Pravne Klinike. Da mi u glavi i kada nisam najraspoloženija za učenje budu  osobe koje su radile sa nama a to su tužioci i advokati razmišljajuci “pa ako želim da budem kao oni moram uzeti tu knjigu i krenut učiti”. Pa kada za par godina uzmem Priručnik iz kojeg smo uradili hrpu zadaće i koji nas je vodio kroz čitavo ovo iskustvo.. ta mala knjiga uvijek će imati posebno mjesto u mojim ladicama. Želim za kraj samo reći hvala. Hvala prvo mom profesoru i profesorici koji su  prvo profesori i kolege pa zatim drugovi. Hvala im za svaki četvrtak u 17:00 kada krenemo sa smijehom i konstatacijom”eh da smo  u učionici”. Hvala praktičarima koji su izdvojili vremena da budu dio našeg malog tima. I za kraj, Pravna klinika nije samo naučila da budemo dobri pravnici, nego dobre kolege, prijatelji i ljudi.

 

Adis Marić

Prije svega, pripala mi je čast da budem ovog velikog projekta. Nezaboravno iskustvo koje je počelo na fakultetu, a završilo online putem zbog  novonastale situacije sa koronavirusom, što ovom iskustvu daje posebnu draž.  Ova klinika mi je poslužila da teorijsko znanje iz oblasti Krivičnog prava primjenim kroz praksu, odlaskom u sud kako bi pratio glavni pretres, pisanjem optužnice i sl.  Posebne pohvale idu organizatorima ove klinike, prvenstveno profesoru i asistentici koji su nam u svakom trenutku izlazili u susret i savjetovali nas, a isto tako i tužiteljima i advokatima koji su nam proširili znanje u velikoj mjeri. Očekivanja koja sam imao prilikom prijave na kliniku su u potpunosti  ispunjena, te je ostavljen veliki pečat na moje obrazovanje.

 

Selma Zulum

Učestvujući na SLP klinici proširila sam svoje znanje o toku krivičnog postupka. Eminentni profesori i pravnici praktičari uspjeli su, na jedan slikovit i poučan način, približiti stvarnost koja se svakodnevno odvija unutar suda. Naučili smo da je sud prazna ploča koju mi ispisujemo zakonitim dokazima. Budućim polaznicima klinike poručila bih da marljivo rade, jer investicija u znanje vraća najveće kamate.

 

Anis Feriz

Što se tiče pravne klinike, kao student 3. godine Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, mogu reći da je projekat jako vrijedan i koristan, a sve iz razloga što je sam rad na klinici usmjeren na sticanje novog znanja, iskustva i vještina s kojima ćemo se susretati u budućnosti. SLP Klinika je program kojeg bih preporučio svakom budućem pravniku, jer pruža mnogo bolju mogućnost razumijevanja samog krivičnog postupka, jer koliko god znanja mi stekli kroz sam fakultet, praktični dio je ono gdje ćemo to moći najbolje naučiti i shvatiti. Tokom pohađanja same klinike, svoje znanje nesebično su nam poklanjali u prvom redu profesori, a kasnije i sami tužioci i advokati. Prije svega, naučili su nas kako da na pravilan način izložimo svoju prezentaciju, kako se trebamo pripremati i ponašati tokom izvođenja iste, zatim, što se tiče samog krivičnog postupka, prvi put se praktično susrećem sa postavljanjem direktnih i unakrsnih pitanja, ulaganja prigovora, odnosno sa svim radnjama od kojih se sastoji krivični postupak. Za razliku od same knjige odnosno same materije Krivičnog procesnog prava, profesori, tužioci i advokati su se mnogo potrudili da ono što je napisano u knjizi nama ustvari prikažu praktično, te da nas na taj način upoznaju sa samim tokom krivičnog postupka. Usvajajući svaki njihov savijet, pa poneku i kritiku, moje kolege i ja smo na kraju saslušanja svih predavanja SLP klinike, bili spremni da sami izvedemo simulaciju suđenja, koja je po riječima advokata i tužioca, bila sasvim korektna i dobro izvedena. Na samom kraju, želio bih preporučiti svakom studentu, da se, bez imalo razmišljanja odluči na učestvovanje u SLP klinici, jer zaista nema šta izgubiti, samo znatno napredovati u svom obrazovanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *