Utisci studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Mersiha Salkić: Praktična nastava je ključ uspjeha, a to je upravo ono što nam pruža jedan ovakav projekat. Smatram da u obrazovnom sistemu postoji potreba za više sličnih ili čak istih projekata koji će pomoći studentima da stiču vještine javnog nastupanja u šta svakako spada i oslobađanje od straha istog. Pravna klinika nam je pomogla […]

Utisci studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Faris Alagić Prije svega, drago mi je da nam je Pravni fakultet u Zenici pružio mogućnost da učestvujemo u ovom projektu, da radimo sa eminentnim profesorima, i praktičarima. Obzirom da je nastavni plan i program baziran na teoretskom proučavanju materije, Klinika je bila sjajna prilika kako bih stekao potrebne praktične vještine zastupanja, za koje smatram […]

Utisci studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sara Ćeha: Pravna klinika “Vještine zastupanja u krivičnom postupku” je jedno divno iskustvo koje nam je učvrstilo već stečena znanja i pružilo nova u domenu praktičnih vještina.Ovo je jedna izvanredna prilika gdje student može steći viziju kako izgleda teorijsko znanje u praksi. Pohvale našim profesorima i praktičarima koji su sa nama podijelili svoja znanja i […]

Utisci studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 2020/2021

Bojan Belenzada Koncept visokog obrazovanja u našoj zemlji je naklonjen teorijskom izučavanju materije, sa malim ili nikakvim radom na praktičnoj primjeni iste. Takav koncept predstavlja problem studentima onih fakulteta čiji se znanje najviše primjenjuje u praksi. Imajući u vidu da ogromna većina svršenih studenata prava svoj poslovni angažman pronalazi u praksi, jasno je da dolazi […]

Utisci studenata Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 2020/2021

Aldijana Zukić Velika mi je čast što sam imala priliku da učestvujem u jednom ovakvom projektu kao što je Pravna klinika “Vještine zastupanja u sudskom postupku”. Različita znanja i vještine koje smo stekli kroz module zasigurno da će nam mnogo koristiti u nastavku našeg obrazovanja, pa i same karijere. Smatram da je ovaj projekat iznimno […]

Utisci studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli 2019/2020

Melisa Ruščuklić  Artikulirati važna pitanja ka stučnjacima iz oblasti pravosuđa, izraditi optužnicu, ispitati „svjedoka“ ili testirati sposobnost izražavanja implicitnih predrasuda izvan sudnice i amfiteatra putem online priključka u korelaciji sa vremenom pandemije rezultirao je ništa manjom širinom usvojenih vještina i znanja u oblasti krivičnog prava. Kroz svaki modul ostvarena je mogućnost svakom participantu pravne klinike […]

Utisci studenata Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2019/2020

Lejla Perva Izrazito mi je drago što sam imala mogućnost da učestvujem u projektu Pravna klinika ‘Vještine zastupanja u sudskom postupku”. Kroz ovu obuku usvojila sam nova znanja i vještine posebno u dijelu  zastupanja u krivičnom postupku. Sama posjeta Općinskom sudu u Mostaru i praćenje glavnog pretresa mi je pomoglo da razumijem osnovne proceduralne postupke […]

SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci postoje mnogobrojne klinike, a klinika ,,Vještine zastupanja u sudskom postupku” je jedna od najboljih iako je ovo prvi put da se realizuje. Prije svega ona omogućava i podstiče aktivno učestvovanje studenata u radu, a u tome im pomažu najveći stručnjaci u zemlji koji svoja iskustva nesebično dijele. Iskoristila […]

SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Koncept „Klinika KP“ smatram jako korisnim i preporučujem ga svim studentima koji su voljni proširiti svoje znanje o Krivičnom pravu. Iskustva koja stječemo u nastavi jako su važna za naše buduće pravno djelovanje. Prezentacije i predavanja stručnih osoba, kao i posmatranje procesa suđenja utječu na moje shvatanje konkretne problematike i iznalaženje potrebnih odgovora. Kada je […]