Utisci studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli 2019/2020

Melisa Ruščuklić  Artikulirati važna pitanja ka stučnjacima iz oblasti pravosuđa, izraditi optužnicu, ispitati „svjedoka“ ili testirati sposobnost izražavanja implicitnih predrasuda izvan sudnice i amfiteatra putem online priključka u korelaciji sa vremenom pandemije rezultirao je ništa manjom širinom usvojenih vještina i znanja u oblasti krivičnog prava. Kroz svaki modul ostvarena je mogućnost svakom participantu pravne klinike […]

SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Kada je riječ o pravnoj klinici sa slobodom mogu reći, da se radi o takvom konceptu, koji predstavlja vrlo uspješan spoj teorije i prakse u oblasti nacionalnog krivičnog prava, gdje se, kao primarni cilj same klinike ističe, potreba približavanja normi, institucija i procesa krivičnog prava studenticama i studentima, koji su pokazali interesovanje za nešto detaljnije […]