SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Kada je riječ o pravnoj klinici sa slobodom mogu reći, da se radi o takvom konceptu, koji predstavlja vrlo uspješan spoj teorije i prakse u oblasti nacionalnog krivičnog prava, gdje se, kao primarni cilj same klinike ističe, potreba približavanja normi, institucija i procesa krivičnog prava studenticama i studentima, koji su pokazali interesovanje za nešto detaljnije izučavanje oblasti krivičnog prava. Činjenica je da na predavanjima na kojima prisustvujemo u okviru pravne klinike, imamo priliku da, kako kroz međusobne razgovore, tako i kroz diskusije koje vodimo sa istaknutim stručnjacima iz prakse, stičemo znanja, vještine i iskustvo, koje kao takvo nemamo priliku steći u okviru redovne nastave, naročito uzevši u obzir  činjenicu da sistem obrazovanja Bosne i Hercegovine nije ustrojen na način koji bi omogućio adekvatnu, praktičnu primjenu stečenih znanja. Upravo zbog svega prethodno navedenog, pravna klinika predstavlja neiscrpan izvor novog, odnosno mogućnost nadogradnje postojećeg znanja, i jedinstvenu priliku za studentice i studente pravnog fakulteta, koja se kao takva ne bi trebala propuštati. Naposlijetku, želim iskoristiti ovu priliku kako bih se u svoje ali i u ime svojih kolegica i kolega zahvalila NCSC-u (Nacionalni centar za državne sudove – Ured u Bosni i Hercegovini) koji je zadužen za implementaciju Projekta, te INL-u (Ured (biro) za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ministarstva vanjskih (inostranih) poslova SAD) koji finansira Projekat, kao i našem mentoru, profesoru Dževadu Mahmutoviću, kako zbog pružene šanse da proširimo naše znanje, tako i zbog nesebične investicije u obrazovanje, edukaciju i osposobljavanje ambicioznih mladih ljudi, jer se samo na taj način ostvaruje pravilno učešće u izgradnji funkcionalnog pravnog sistema Bosne i Hercegovine, koji počiva na demokratskim idealima i pravnoj sigurnosti.

– Selma Kunić –

Kao studenti pravnog fakulteta, vrlo često se susrećemo sa ‘kritikama’ javnosti, koja nam prigovara nedostatak praktične nastave u toku studija, nedovoljno rada sa stručnjacima iz prakse i posjeta pravosudnim institucijama, koje su njihova potencijalna radna mjesta nakon okončanja studiranja. Taj problem dovodi i do nedovoljno osposobljenog studenta prava za samostalan rad u struci, obzirom da najčešće nije u prilici imati uvid u načina rada i ostvarenja svega što je naučio na fakultetu u svakodnevnom životu i radu. Pravna klinika je upravo demant svega navedenog, obzirom da studenti koji participiraju u ovom programu imaju priliku da vide i praktično primjene sve ono što su tokom teorijskog dijela nastave naučili, što je siguran put za razvijanje dobrog i kvalitetnog pravnika u struci. Kao član ekipe našeg fakulteta koja je učestvovala na regionalnim i državnim takmičenjima iz oblasti simuliranog suđenja, smatram da su ovakvi vidovi nastave, pristupa i rada sa studentima jedini pravilni način izgradnje njihovih ličnosti i usvajanja praktičnih iskustava koja će im u velikoj mjeri pomoći u budućnosti, posebno za poziv koji smo odabrali. Iskreno se nadam da će i generacije koje dolaze imati priliku učestvovati u istim ili sličnim aktivnostima u okviru redovnog nastavnog plana i programa te da će im studij na pravnom fakultetu biti još bliži nego inače.

– Amar Kavgić –

Smatram da je ova klinika doprinijela mom obrazovanju jer mi je pružila mogućnost da uđem u ulogu sudije, tužitelja, branioca i svijedoka . Svaka uloga od gore navedenih mi je pomogla da shvatim koliko je naš poziv human, odgovoran i dinamičan. Takođe, smatram da je ovaj vid nastave efikasniji i zanimljiviji od onog koji mi primjenjujemo u svom obrazovanju. Veoma sam sretna što sam dio ovog projekta.

– Lejla Mehmedinović –

Moram priznati da je ovo prvi put da ucestvujem u ovakvom projektu,i drago mi je da sam dio njega. Na pravnoj klinici sam stekla nova znanja i vještine zahvaljujući nasem uvazenom prof.Dzevadu Mahmutovicu,ass.Maji Iveljic kao i drugim strucnjacima koji su s nama radili.Obzirom da na nasem fakultetu nemamo praksu za mene je ovo jedno predivno islustvo.Nadam se da ce se u buducnosti na nasem fakultetu uvesti pravne klinike kako bi studenti pored teorije bili u mogućnosti da steknu odredjen dio prakse koja je potrebna svakom pravniku.

– Dženana Sinanović –

Mišljenja sam da pravna klinika ima velikog značaja za mene kao studenta 4. godine Pravnog fakulteta u Tuzli i za ostale kolege koje u njoj participiraju zbog toga što predstavlja jedan oblik pripreme za ono čime se želimo baviti nakon sto završimo fakultet. Odlučio sam da pristupim pravnoj klinici jer tokom dosadašnjeg akademskog obrazovanja nisam imao priliku da se susretnem sa strucnjacima iz prakse (advokati, sudije, tuzioci), te da prisustvujem na sudjenjima sto je veliki nedostatak u obrazovanju na pravnim fakultetima općenito. Kada uzmemo u obzir da se održava po prvi put i da je to novo iskustvo za studente i profesore i ostale sudionike pravna klinika u kojoj sam učestvovao je ispunila moja očekivanja u potpunosti, te bi se ovakve radionice trebale sto vise sprovoditi.

– Dino Hotić –

Pravna klinika koja se održava na četiri državna pravna fakulteta, među kojima je i pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, je projekat vrijedan hvale i iznimno koristan kako za mene tako i za moje kolegice i kolege. Naime najveći nedostatak našeg obrazovnog sistema jeste upravo odsustvo praktičnog znanja, što stvara velike probleme brojnim studentima koji se po završetku fakulteta suoče sa izazovima koje donosi rad u praksi. Meni, kao osobi koja je zahvaljujući takmičenju u simuliranom suđenju već stekla neka praktična znanja, kliničko obrazovanje omogućilo da to znanje proširim. Predavanja stručnjaka iz prakse, koja smo u okviru ovog projekta slušali, su nam pomogla da stvorimo potpuniju sliku o pozivu koji smo odabrali.

– Azra Hasanović –

Obzirom da na našem fakultetu nije predvidjen nikakav oblik prakse, a svi znamo da je praksa ključan segment stvaranja dobrog pravnika, pravna klinika je jedan od načina da makar malo studente uvedem u cijeli taj sistem. Ova pravna klinika krivičnog prava za mene predstavlja pravu stvar, pogotooc zato što je upravo krivično pravo ono usmjerenje koje mene najviše interesuje i kojim ss u budućnosti želim baviti. Predavanja i diskusije sa stručnjacima iz prakse, odlasci na sudove,simulacija suđenja lično smatram da je obligatorni dio uopšte obrazovanja na Pravnog fakultetu.S toga se nadam da će se u budućnosti raditi na projektima kroz koje će se uvesti pravne klinike za sve predmete i da će pravna klinika ulaziti u dio ocjene, a neće predstavljati samo vannastavnu aktivnost.

– Selma Ćatibušić –

Pravna klinika je odlična prilika za studente pravnog fakulteta da se na neki način upoznamo sa pravosudnom praksom, koju nažalost nemamo tokom studiranja. Čim sam saznala za ovaj projekat, odmah sam se prijavila, jer sam vidjela odličnu priliku da unaprijedim svoje znanje iz oblasti krivičnog prava. U potpunosti je ispunio sva moja očekivanja. Nakon svakog odrađenog modula izađem sretna i svaki put se podsjetim zašto sam upisala pravni fakultet. Smatram da bi se ovako nešto trebalo uvesti kao redovan predmet, iz svih procesnih predmeta na sve četiri godine pravnog fakulteta. Ovo je još jedan dokaz da postoji velika razlika između teorije i prakse i da bismo teoriju mnogo lakše i efikasnije učili ako bi paralelno imali i praktičnu nastavu.

– Samra Sarić –

Pravna klinika je upravo ono što je našem fakultetu nedostajalo i velika je sreća što je ona organizovana baš u periodu kada ja studiram. Prilikom prijavljivanja nisam se dvoumila niti jednog trenutka, jer sam znala da mom obrazovanju ovakav vid nastave može toliko doprinijeti. Divno je imati predavanja i interakciju sa zaista uspješnim ljudima u ovoj branši koji ujedno svim srcem žele da svo svoje znanje i iskustvo prenesu i nama studentima. Kroz ovu pravnu kliniku sam prvi put imala priliku pratiti prava suđenja i vidjeti kako to zaista izgleda u praksi, a u suštini to je ono što nama budućim pravnicima zaista fali. U konačnici mogu recći da je pravna klinika čak nadmasila moja očekivanja i da sam presretna što sam dio ovog fantastičnog projekta, jer je definitivno ostavio veliki pečat na moje obrazovanje.

– Paloma Andrić –

Na pravnu kliniku sam se prijavila da bih unaprijedila komunikacijske vještine, vještine govora, pisanja, uvjerljivog i efektivnog izlaganja, kritičkog razmišljanja, timskog rada i slično, a samim time razvila i samopouzdanje. Također i da bih bolje razumjela funkcionisanje pravosudnog sistema, stekla praktična znanja kroz istraživanje i rješavanje slučaja, te na taj način ”nadogradila” teoretska znanja. Smatram da nam je pružena jedinstvena prilika da se iz prve ruke upoznamo sa mnogim aspektima buduće profesije uz pomoć profesora i pravnih praktičara, te kroz posjetu pravosudnim institucijama. Stoga je pravna klinika u potpunosti ispunila moja očekivanja te mi donijela ugodno i korisno iskustvo koje nisam mogla steći tokom redovne nastave.

– Andrea Cirger –

Kao jedan od mnogih studenata koji učestvuju u pravnoj klinici, smatram da je ovo mnogo doprinijelo mom znanju i učinilo ga efikasnijim. Pojavljivanje u simulaciji uloga: odbrane, tužitelja, suda i svjedoka, mi je ukazalo da treba uvesti obaveznu praktičnu nastavu. Ova klinika me motivisala da više istražujem i učim. Zaista, mogla sam da osjetim da nedostatak prakse za naš obrazovni sistem predstavlja velik problem.

– Razija Šiljegović – 

Pravna klinika je nešto što me oduševilo . To je nešto što je baš potrebno za usavršavanje i sticanje novih znanja i iskustava iz oblasti krivičnog prava. Na našem fakultetu nedostaje prakse i ovo je prava stvar jer smo u toku pravne klinike mogli da razgovaramo sa stručnjacima iz prakse te da nam prenose svoja iskustva i znanje. Profesor je takođe taj koji se svaki put maksimalno trudio da pomogne pri izvršavanju zadataka. Simulirana suđenja koja izvodimo je odlično iskustvo te pomaže pripremi za naš dalji rad i za usavršavanje vještina zastupanja. Nadam se da će u budućnosti biti više ovakvih projekata kako bi se studenti mogli na ovakav način pripreme za posao koje ih čeka nakon završenog fakulteta.

– Zamira Burek –

Prvi put za četiri godine studija ukazala se prilika za sticanjem praktičnog znanja, sto za moje kolege i mene predstavlja način da proširimo svoje znanje i učinimo napredak u školovanju. Najviše mi se dopalo sto pored profesora Dzevada Mahmutovica koji se kroz projekat veoma posvetio i nesebicno pružio znanje koje nismo u prilici sticati na redovnoj nastavi, takodjer smo dobili priliku upoznati i raditi sa stručnjacima iz prakse, današnjim uspješnim advokatima, tužiteljima i sudijama. Svakako, mišljenja sam da bi ovakav način obrazovanja dobrodošao svim kolegama te bi trebalo raditi na dugoročnom planu koji bi u konačnici rezultirao praktičnom nastavom za sve studente.

– Jasmina Bijedić –

Pravna klinika predstavlja jedinstveni spoj teorije i prakse koji do ove godine nije postojao na nasem pravnom fakultetu. Zaista mogu reci da smo “sretna generacija” jer smo imali priliku da ucestvujemo u ovom pilot projektu, za koji se nadam da ce postati dio redovne nastave za buduce generacije. Iako sam predstavljala svoj fakultet na brojnim takmicenjima, ova pravna klinika je nezamjenjiva i neuporediva zbog dinamicnog sadrzaja.

– Amila Husić –

Što se tiče pravne klinike, kao student 4. godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, mogu reći da je projekat jako vrijedan i koristan, a sve iz razloga što je sam rad na klinici usmjeren na sticanje novog znanja, iskustva i vještina s kojima ćemo se susretati u budućnosti. Također treba napomenuti da su doprinos klinici pored profesora, koji se angažovao za istu, dali i praktičari iz struke poput adovkata i sudija, te time postavili još veći standard za usvajanje znanja, ali i primjenu prakse kao i vještina za vođenje samog postupka. S tim u vezi, iako sam učestvovao na takmičenjima u simuliranom suđenju iz oblasti krivičnog prava, nisam bio upoznat s svim metodama odvijanja krivičnog postupka, te zahvaljujući pravnoj klinici, stekao sam novu percepciju i saznanja, a sve zahvaljujući tome što je došlo do spoja teorije i prakse, koju smo mogli prepoznati i uvidjeti, te propratiti kroz suđenja koja su nam bila na raspolaganju. Zaista sam sretan što sam dio ovog projekta i iskreno se nadam da će se projekti poput pravne klinike prenijeti i na buduće mlađe generacije, te da će se ovakvim projektima dati i veliki doprinos u reformi samog pravouđa, jer pravosuđe je jedan od glavnih principa za uređenost svake države.

– Faruk Mešić –

Za kvalitetno obavljanje bilo koje vrste posla najvažnija je praksa. Praksa je upravo ono što nam omogućava ovaj projekat. Pravna klinika nam iz drugog, stvarnog ugla približi sve ono što će čekati studente koji se odluče baviti ovim poslom. Teorija nam prui jedan okvir pomoću kojeg shvatamo kako stvari izgledaju, ali kroz praksu zapravo osjetimo. Ovaj projekat nam je omogućio posjetu sudu i rad sa praktičarima gdje smo iz prve ruke mogli da vidimo kako stvari funkcioniraju u praksi. Pravna klinika kao projekat je nešto najkvalitetnije što se može omogućiti studentima prava iz tog razloga nadam se da će ovaj projekat omogućiti iz generacijama koje dolaze da prođu kroz sve ovo što smo mi prošli, jer koliko je projekat dobar za studente toliko i za pravosudni sistem.

– Tarik Smajlović –

Smatram da je uvođenje i inkorporiranje pravne klinike iz predmeta “Krivično procesno pravo” um nastavne aktivnosti studenata, a kao jednog od načina sticanja praktičnog znanja i razvijanja pravničkih vještina iz ove naučne oblasti, izuzetno pozitivna i korisna stvar. Govorničke vještine,
timski rad i učestvovanje u simuliranim suđenjima, kao i savjeti brojnih stručnjaka iz prakse, samo su neki od benefita koje smo, kao studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, stekli sudjelovanjem u ovom projektu. Posebne zasluge za uspješnu realizaciju ovog projekta pripadaju predmetnom profesoru, Dževadu Mahmutoviću, kao i asistentici Maji Iveljić. Nadam se i vjerujem kako će ovaj projekat u potpunosti “zaživjeti” i biti još uspješniji u nadolazećim akademskim godinama, te da će nove generacije studenata imati priliku vidjeti i osjetiti šta zapravo predstavlja posao jednog stručnjaka iz oblasti krivičnog prava u praksi.

– Faris Hasanović –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *