SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Meni je klinika koristila jer sam dobio puni uvid u krivični postupak i u postupak izvođenja dokaza, odnosno saslušanje svjedoka i vještaka, jer sam i ja sam bio dio toga. Pored ovoga jasnija mi je uloga tužilaštva i odbrane i smatram da će mi mnogo poslužiti u budućnosti.

– Kenan Herco –

Ova klinika nam je omogućila uvid u praktični rad svih strana postupka, kao i direktno učestvovanje i simuliranje realnog slučaja u svim njegovim fazama, kako van, tako i na sudu.

– Mirza Bikić –

Ova pravna klinika za mene je bila jedno veliko iskustvo. Pomogla mi je da bolje razumujem proces pred sudom. Posebno mi je drago što smo imali priliku da nam drži časove sutkinja Mel koja je sa nama podijelila svoja iskustva. Svaki čas bio je korak naprijed, a završnica u sudnici pokazala je koliko je jedan krivični postupak zapravo životna stvar i kako svako od nas bez obzira na ulogu u kojoj se nalazi dok je u sudnici živi proces.

– Berina Keč –

Ova klinika za mene predstavlja izuzetno bitan segmenat obrazovanja, gdje isključivo pozitivnu kritiku upućujem na sav praktični rad s kojim smo se susreli tokom njenog trajanja. Razgovori i vježbanja sa advokaticom, sutkinjama i tužiteljicom su od izuzetnog značaja, poznavajući situaciju, da u toku redovnog studija nismo imali priliku na takav način pričati o struci. Simulacija suđenja na kraju klinike je kao kruna našeg rada. Sve u svemu, na skali do 5, ocjena 10 od mene.

– Amna Muhamedović –

Drago mi je što sam učestvovao u ovom projektu iz više razloga, a prvenstveno jer smo imali priliku raditi sa cijenjenom sudinicom i tužiteljicom, te što smo prije završetka studija imali priliku učestvovati u suđenju, koje je bilo organizovano na vrhunskom nivou. Također, su me dojmila predavanja cijenjenih profesora i sudinice Mel, na kojima je akcenat stavljen na predrasude u pravosudnom sistemu. Nadam se da će i drugi studenti imati priliku učestvovati u jednom projektu kao što je ovaj.

– Faruk Trnka –

Smatram da je ova Klinika jedno veoma dobro iskustvo, koja može u mnogome pomoći studentima da bolje razumiju sve naučeno i da steknu nova znanja i vještine. Mogla bih reći da smo kroz simulaciju suđenja kao finalnog događaja cijelog prethodnog rada mogli iskusiti čari života u sudnici (svih aktera: tužilaca, svjedoka, optuženih, branilaca…). Smatram da je za Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu ovakav način rada zaista potreban i pohvalan jer studenti imaju priliku raditi sa najboljim stručnjacima iz pojednih oblasti i ono što je najvažnije, svu naučenu teoriju, prevesti u jedan praktičan rad, a to je simulacija suđenja.

– Medina Zahirović –

Klinika je bila pozitivno i poučno iskustvo obzirom da smo imali priliku da naučimo kako da praktično primijenimo naše teorijsko znanje, kao i da ga proširimo, uz savjete i podršku koje su sa nama nesebično dijelili stručnjaci iz prakse, kao i profesori našeg fakulteta. Posebna zahvalnost ide organizatorima ove klinike za cjelokupnu organizaciju i smislen raspored modula koje smo obradili, obzirom da smo svakim narednim modulom bolje razumjevali način na koji se odvija proces pred Sudom, kao i ulogu svake stranke pojedinačno. Bila mi je čast da budem dio ove klinike, a stečeno znanje će sigurno korisititi svim učenicima u budućnosti.

– Adna Nikšić –

Iako mi ovo nije bila prva klinika ovakvog tipa, bila je sigurno jedna od značajnijih i uspješnijih. Kroz nju sam potkrijepila svoje dosadašnje znanje iz Krivičnog procesnog prava i iskoristila ga na Klinici, u ulozi Tužioca. Značajno iskustvo koje će mi zasigurno biti od pomoći u nastavku mog obrazovanja.

– Fatima Pobrkalić –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *