Modul 11 – Posjeta sudu/tužilaštvu

U toku studija prava, studenti mnogo uče o historijatu, organizaciji i funkcioniranju sudova. Međutim kako bi u potpunosti razumjeli važnost i odgovornost rada u pravosuđu, potrebno je da neposredno iskuse atmosferu sudnice. Planirano je da studenti provedu 3-6 sati u opservaciji sudskih postupaka u lokalnim sudovima. U toku boravka u sudu, studenti mogu postavljati pitanja o stažiranju, zadovoljstvu na radnom mjestu, traumama koje posredno preživljavaju sami sudski djelatnici kroz rad sa žrtvama i svjedocima, poboljšanjima sudskog sistema, radnom opterećenju i obimu posla, pritiscima na radnom mjestu, pravednosti i pristranosti. Kroz Modul 11, studenti će moći doživjeti stvarnost sudnice i testirati predrasude koje su možda prethodno gajili na osnovu posrednih izvora informacija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *