Modul 9 – Mini simulacija suđenja: Država protiv V.Z. Vuka

Nakon što su vježbali pojedine dijelove glavnog pretresa i upoznali praktične aspekte parnice, studenti će već u Modulu 9 moći demonstrirati stečeno znanje i vještine. Naime, ovaj modul je posvećen mini simulaciji suđenja zasnovanoj na svima poznatoj priči. Studenti će samim tim moći posvetiti svu pažnju svom nastupu u simuliranom suđenju. Svaki student će imati priliku da se okuša u raznim ulogama, jer je vježba koncipirana kao “rotirajuće suđenje”, koje omogućava da svaki učesnik iskusi perspektivu različitih stranaka u postupku. Ovo je izuzetno važno za pravne praktičare, kako bi mogli nepristrasno i sveobuhvatno pristupiti svakom slučaju. Izvođenje simulacije suđenja će moderirati tužitelj, koji će studentima pružiti potrebnu stručnu podršku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *