Modul 8 – Prijedlozi i vrste ispitivanja

Kako bi strane u sudskom postupku mogle ostvariti interese koje zastupaju, potrebno je da u toku glavnog pretresa predlažu određene radnje suda koje će ih dovesti do željenog rezultata. Zbog toga je bitno da studenti prava nauče pravilan način i vrijeme podnošenja usmenih prijedloga na glavnom pretresu, kao i pobijanja prijedloga suprotne strane. Studenti će kroz Modul 8, uz pomoć sudije, vježbati usmene prijedloge na osnovu praktičnih primjera. Pored toga, studenti će naučiti praktične razlike između direktnog i unakrsnog ispitivanja kroz mini simulacije saslušanja svjedoka i vještaka, koje će moderirati sudija. Na ovaj način, studenti će razviti značajne vještine uz neposrednu pomoć vrsnih stručnjaka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *