Modul 7 – Čitanje optužnice i podnošenje prigovora i prijedloga na glavnom pretresu

Glavni pretres počinje čitanjem optužnice. To je pokazatelj njenog značaja za sami postupak, čak i prije početka glavnog pretresa, jer je kvalitetno formulisana optužnica temelj krivičnog gonjenja počinioca krivičnog djela i osnov na kojem se zasniva slučaj tužilaštva.

Da bi optužnica bila potvrđena, potrebno je ispuniti važne materijalne i proceduralne uvjete. Studenti će u okviru Modula 7 uz pomoć advokata analizirati svoje prethodne nacrte optužnice i na praktičan način savladati ovaj značajan korak u krivičnom postupku. Pored toga, studenti će uz pomoć advokata vježbati efektivno ulaganje prigovora i odgovaranja na prigovore suprotne strane, čime će razviti svoje vještine strateškog planiranja parnice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *