Modul 11 – Posjeta sudu/tužilaštvu

U toku studija prava, studenti mnogo uče o historijatu, organizaciji i funkcioniranju sudova. Međutim kako bi u potpunosti razumjeli važnost i odgovornost rada u pravosuđu, potrebno je da neposredno iskuse atmosferu sudnice. Planirano je da studenti provedu 3-6 sati u opservaciji sudskih postupaka u lokalnim sudovima. U toku boravka u sudu, studenti mogu postavljati pitanja […]

Modul 10 – Dokazna sredstva: dokazni materijal, svjedoci i vještaci

Svaka strana u krivičnom postupku potvrđuje svoje navode dokaznim sredstvima koja iznose pred sud. Bilo da se radi o materijalnim dokazima ili iskazu svjedoka, potrebno je utvrditi njihovu relevantnost i autentičnost kako bi mogli služiti kao osnov za sudsku presudu. U okviru Modula 10, studenti će naučiti najvažnije praktične aspekte korištenja dokaznog materijala, utvrđivanja njihove […]

Modul 9 – Mini simulacija suđenja: Država protiv V.Z. Vuka

Nakon što su vježbali pojedine dijelove glavnog pretresa i upoznali praktične aspekte parnice, studenti će već u Modulu 9 moći demonstrirati stečeno znanje i vještine. Naime, ovaj modul je posvećen mini simulaciji suđenja zasnovanoj na svima poznatoj priči. Studenti će samim tim moći posvetiti svu pažnju svom nastupu u simuliranom suđenju. Svaki student će imati […]

Modul 8 – Prijedlozi i vrste ispitivanja

Kako bi strane u sudskom postupku mogle ostvariti interese koje zastupaju, potrebno je da u toku glavnog pretresa predlažu određene radnje suda koje će ih dovesti do željenog rezultata. Zbog toga je bitno da studenti prava nauče pravilan način i vrijeme podnošenja usmenih prijedloga na glavnom pretresu, kao i pobijanja prijedloga suprotne strane. Studenti će […]

Modul 7 – Čitanje optužnice i podnošenje prigovora i prijedloga na glavnom pretresu

Glavni pretres počinje čitanjem optužnice. To je pokazatelj njenog značaja za sami postupak, čak i prije početka glavnog pretresa, jer je kvalitetno formulisana optužnica temelj krivičnog gonjenja počinioca krivičnog djela i osnov na kojem se zasniva slučaj tužilaštva. Da bi optužnica bila potvrđena, potrebno je ispuniti važne materijalne i proceduralne uvjete. Studenti će u okviru […]

Modul 6 – Sudski postupak i dokazi

Modul 6 je posvećen upoznavanju studenata sa “pravilima igre” u sudskom postupku. Za pravnike u krivičnim postupcima pravila igre su sadržana u Zakonima o krivičnom postupku koji su na snazi u BiH. S obzirom na to da ih ima više, potrebno je da se upoznaju sa njihovim sličnostima i razlikama, kako bi razumjeli njihovu primjenu […]

Modul 5 – Organizacija, sadržaj i izlaganje: Prezentacije TED Tipa

Nakon što su unaprijedili vještine javnog govora kroz aktivnosti Modula 4, student će u okviru Modula 5 posvetiti više pažnje sadržaju izlaganja i najboljim metodama pripreme za prezentacije. Studenti će gledati uspješne prezentacije TED govornika i bilježiti najkorisnije dijelove, a zatim pokušati da prenesu  praksu ono što su zapazili kroz prezentacije kolegama. Studenti će dobiti […]

Modul 4 Javni govor

Svi mladi pravnici, pored teoretske podloge i sposobnosti pravne analize, trebaju razvijati i vještine javnog govora kako bi bili uspješni u sudnici. Snaga argumenta u velikoj mjeri zavisi od samopouzdanja i uvjerljivosti govornika. Nesigurnost i nespremnost pred sudom često dovodi do gubitka interesovanja i umanjuje šanse za dobijanje željene presude, uprkos detaljnoj pripremi i napornom […]

Modul 3 – Sudski sistem Bosne i Hercegovine i etika

Kako bi se ostvarila vladavina prava, nije dovoljno samo da se sudi po zakonu, nego i da svaki aspekt funkcioniranja pravosuđa djeluje u skladu sa etičkim propisima i u duhu pravde. Pored poznavanja strukture i organizacije pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, izuzetno je bitno da studenti prava razumiju i pravila ponašanja, kao i etički kodeks […]

Modul 2 – Temelji pravde i implicitne predrasude

Bez obzira na to što predstavnici pravosudnih organa predstavljaju jednu neovisnu granu vlasti treba da postupaju po zakonu i pravdi, ipak ne smijemo zanemariti činjenicu da se radi o pojedincima koji nose svoje individualne stavove i uvjerenja, kao i implicitne predrasude na koje ne mogu svjesno utjecati. Zbog toga je bitno da svi pravni praktičari […]