Modul 10 – Dokazna sredstva: dokazni materijal, svjedoci i vještaci

Svaka strana u krivičnom postupku potvrđuje svoje navode dokaznim sredstvima koja iznose pred sud. Bilo da se radi o materijalnim dokazima ili iskazu svjedoka, potrebno je utvrditi njihovu relevantnost i autentičnost kako bi mogli služiti kao osnov za sudsku presudu. U okviru Modula 10, studenti će naučiti najvažnije praktične aspekte korištenja dokaznog materijala, utvrđivanja njihove relevantnosti i ispravnog unošenja u sudski zapisnik. Pored toga, naučit će ispravan pristup pripremi i izvođenju saslušanja svjedoka, a sve to kroz interaktivne prezentacije i vježbe. Praktične savjete i komentare na izvođenje ovih vježbi studenti će dobiti od advokata koji će učestvovati u nastavi ovog modula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *