Utisci studenata Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2019/2020

Lejla Perva Izrazito mi je drago što sam imala mogućnost da učestvujem u projektu Pravna klinika ‘Vještine zastupanja u sudskom postupku”. Kroz ovu obuku usvojila sam nova znanja i vještine posebno u dijelu  zastupanja u krivičnom postupku. Sama posjeta Općinskom sudu u Mostaru i praćenje glavnog pretresa mi je pomoglo da razumijem osnovne proceduralne postupke […]

SLP Projekat iz perspektive studenata Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Koncept „Klinika KP“ smatram jako korisnim i preporučujem ga svim studentima koji su voljni proširiti svoje znanje o Krivičnom pravu. Iskustva koja stječemo u nastavi jako su važna za naše buduće pravno djelovanje. Prezentacije i predavanja stručnih osoba, kao i posmatranje procesa suđenja utječu na moje shvatanje konkretne problematike i iznalaženje potrebnih odgovora. Kada je […]