Završene stručne studentske prakse za studente 4 partnerska pravna fakulteta
 

Završene stručne studentske prakse za studente 4 partnerska pravna fakulteta

justed

Objavljeno: 02.02.2024.
Izvor:
Lokacija:


U zimskom semestru akademske 2023/2024. godine organizirane su stručne studentske prakse za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i po prvi put za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Praksu je obavilo više od 130 studenata pod mentorstvom 40 sudija, tužilaca i advokata. Novine u obavljanju prakse u tekućoj akademskoj godini se ogledaju u otvaranju mogućnosti obavljanja prakse u Uredu disciplinskog tužioca VSTV i novim partnerskim advokatskim kancelarijama, te u tome da je studentima stavljen na raspolaganje Priručnik za studente: obavljanje prakse u pravosuđu i advokaturi, edukativno-resursni materijal kreiran s ciljem unapređenja rezultata učenja i razvoja praktičnih vještina. Takođe, došlo je do širenja praksi na druge naučno-nastavne oblasti, pa su tako studenti, uz dosadašnje predmete, obavljali prakse iz Upravnog prava, Autorskog prava i Prava privrednih društava. Podrška i otvorenost partnerskih pravnih fakulteta, pravosudnih institucija i profesionalnih udruženja s jedne strane, te posvećenost razvoju novih vještina i usvajanju novih znanja od strane studenata prava omogućila je značajne pomake u sferi pravnog obrazovanja i pripremanja budućih profesionalaca. Naredni koraci partnera usmjereni su na dalje unapređenje sadržaja praksi, te na institucionalizaciju ovog oblika praktičnog osposobljavanja studenata.