Student Law Practicum

Datum Opis dokumenta  
23.10.2018.Javni govor - PPT prezentacija Preuzmi
20.12.2018.Implicitne predrasude - Priručnik za sudove Preuzmi
29.10.2019.Priručnik za studente: Vještine zastupanja u krivičnom postupku Preuzmi
13.08.2021. Izvještaj o iskustvima praktičnog učenja i osposobljavanja pravnika Preuzmi
13.08-2021. Priručnik za mentore: obavljanje stručne prakse/studenta pripravnika u pravosudnim institucijama i advokatori Preuzmi
13.08.2021. Law student practicum guide 2021 Preuzmi
 

Mock Trial

Datum Opis dokumenta  
21.09.2018. Modul 1 PPT prezentacija Državno uređenje i sudovi u BiH Preuzmi
21.09.2018. Modul 2 PPT prezentacija Javni govor Preuzmi
21.09.2018. Modul 1 Domaći zadatak Preuzmi
21.09.2018. Grafički prikaz i analiza pravosudnog sistema BiH Preuzmi
21.09.2018. Modul 2 Domaći zadatak Preuzmi
21.09.2018. MT Rječnik pravnih pojmova Preuzmi
27.09.2018. Modul 3 - Uloge subjekata u krivičnom poostupku u BiH Preuzmi
27.09.2018. Krivični zakon BD - Razbojništvo Preuzmi
28.98.2018. Modul 3 Domaći zadatak - pitanja o hipotetičkom slučaju Preuzmi
28.09.2018. Modul 3 - Primjer za vježbu Preuzmi
05.10.2018. Položaj osumnjičenog i optuženog u krivičnom postupku Preuzmi
05.10.2018. Modul 4 - Besplatna pravna pomoć Preuzmi
05.10.2018. Modul 4 Pravila simulacije suđenja Preuzmi
05.10.2018. Modul 4 - Primjer za vježbu Preuzmi
15.10.2018. Modul 5 - Faze istražnog postupka Preuzmi
15.10.2018. Modul 5 Primjer za vježbu Preuzmi
15.10.2018. Modul 5 Primjer za vježbu 2 Preuzmi
15.10.2018. Modul 5 Primjer optužnice Preuzmi
22.10.2018. Modul 6 - Faze glavnog pretresa Preuzmi
30.10.2018. Modul 7 - Direktno i unakrsno ispitivanje Preuzmi
30.10.2018. Modul 7 - Primjer za vježbu Preuzmi
30.10.2018. Modul 7 PPT prezentacija - faza saslušaja Preuzmi
02.11.2018. Spisi hipotetičkog slučaja za Mock Trial intra-muralno takmičenje Preuzmi
05.11.2018. Modul 8 Poseban postupak prema maloljetnicima Preuzmi
05.11.2018. Modul 8 -Dužnosti sudije za maloljetnike Preuzmi
05.11.2018. Modul 8 - Faze posebnog postupka prema maloljetnicima i sankcije Preuzmi
05.11. 2018. Tok Mock Trial simulacije suđenja Preuzmi
 

JUST-ED

Datum Opis dokumenta  
  U pripremi Preuzmi
09.10.2023.Priručnik za studente - obavljanje stručne prakse studenta, pripravnika u pravosudnim institucijama i advokaturi Preuzmi
09.10.2023.Izvještaj o iskustvima učešća u stručnim studentskim praksama 2023. Preuzmi
 

Publikacije

Datum Opis dokumenta  
  U pripremi Preuzmi
 

Newsletters

Opis dokumenta  
Newsletter #1 Preuzmi
Newsletter #2 Preuzmi
Newsletter #3 Preuzmi