Advokatske komore iz Bosne i Hercegovine formalno podržale mentorski angažman advokata
 

Advokatske komore iz Bosne i Hercegovine formalno podržale mentorski angažman advokata

justed

Objavljeno: 02.02.2024.
Izvor:
Lokacija:


Rukovodeći organi Advokatske/Odvjetničke komore Federacije BiH i Advokatske komora Republike srpske donijelu su odluke u formi Preporuke kojima je izražena puna podrška edukativno-mentorskom angažmanu i radu advokata članova Komore sa studentima kroz studentske prakse. Inicijativa NCSC koja je rezultirala donošenjem Preporuka o angažmanu advokata u mentorisanju studenata prava konkretizovana je uz koordinacionu podršku Regionalnih advokatskih komora u Federaciji BiH. Do sada je svoj doprinos u unapređenju praktičnih vještina studenata prava kroz mentorski rad dalo 14 advokatskih kancelarija iz Sarajeva, Mostara, Tuzle i Zenice, te je više od 30 studenata obavilo praksu u advokatori. Stručne studentske prakse koje su se odvijale u advokatskim kancelarijama nisu se ograničavale samo na praktični rad u oblasti krivičnog prava. S obzirom na široke oblasti specijalizacije advokata, prakse su se obavljale i iz građanskog prava, upravnog prava i prava intelektualnog vlasništva.