Održan prvi sastanak Mentorske mreže žena u pravosuđu (JUST-Network)
 

Održan prvi sastanak Mentorske mreže žena u pravosuđu (JUST-Network)

justed

Objavljeno: 11.06.2024.
Izvor:
Lokacija:


U saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu - Pravni fakultet i ELSA Sarajevo, dana 30.05.2024. g. održan je prvi sastanak Mentorske mreže žena u pravosuđu. Na ovom inspirativnom događaju, 13 mentorica (sudinice, tužiteljice, advokatice) upoznale su studentice koje će učestvovati u ovoj aktivnosti. Ovo je bila sjajna prilika za studentice da se predstave svojim mentoricama, razgovaraju o budućim planovima i dogovore individualne mentorske sate. Svrha JUST-Network mreže je izgradnja kapaciteta studentica prava da postanu buduće praktičarke u pravosuđu. Kroz ovu mrežu, studentice će imati priliku da aktivno učestvuju u panelima, okruglim stolovima, istraživanju i pisanju stručnih tekstova i analiza, sve u dogovoru sa svojim mentoricama. JUST-Network također pruža platformu za dijeljenje iskustava praktičarki i promociju naučnih radova i tema specifičnih za pravosuđe BiH. Kroz saradnju sa profesionalnim pravnim udruženjima i udruženjima studenata prava, želimo osigurati održivost aktivnosti koje promovišu umrežavanje, zajednički rad i kreiranje prilika za profesionalni razvoj i zaposlenje studentica prava. Ovaj networking događaj bio je samo prvi korak ka izgradnji snažne i podržavajuće zajednice žena u pravosuđu. Radujemo se budućim susretima i zajedničkom radu!